ComQi, energie voor communicatie en ideeën

Wil je meer impact met de communicatiemiddelen die je inzet? Wil je het eens creatiever aan (laten)pakken?  ComQi is een buro voor creatieve communicatie. Eigenaar Dénise helpt de communicatiekracht (Qi) te versterken met het geven van advies, coaching en training. Kijk maar eens in de folder

Communicatie=delen

 • Ik geloof erin dat energie gaat stromen als mensen plezier hebben. Humor helpt daarbij. Die gebruik ik graag in gesprekken en werksessies. Dat levert vaak meer ideeën op en een ontspannen klimaat. Gewoon lekkerder samenwerken.
 • Ik geloof erin dat activiteiten die met handen, hoofd en hart worden gedaan, tot betekenisvolle output leiden. Denk aan de inzet van LEGO Serious Play waarbij deelnemers bouwen aan hun eigen en gezamenlijke verhalen.
 • Ik geloof erin dat communiceren gaat om het vertolken van verhalen. Verhalen die gedeeld kunnen worden en zo betekenis geven aan een verandering. Of verhalen die een gezicht kunnen geven aan een organisatie. 
 • Ik geloof erin dat de inzet van (zo veel mogelijk) zintuigen leidt tot meer impact. Communiceren is niet hetzelfde als teksten schrijven en lezen. Het gaat steeds meer over de inzet van pakkende beelden (foto's en illustraties) en beleven (werksessies waarin je praat, luistert, schrijft, doet, hoort, eet etc).
 • Ik geloof dat iedereen zich kan ontwikkelen als hij of zij dat wil. Communicatie draagt bij aan het creëren en delen van een lonkend perspectief.

Creatief, met resultaat

Creatief zijn we allemaal. Als we iets maken dat er eerder niet was. In combinatie met 'communicatie' krijgt creativiteit een andere betekenis. Namelijk 'anders dan anders', 'vernieuwend' en soms zelfs 'ambachtelijk'. De opdrachten die ik doe gaan echter altijd om resultaat. Hierin lees je de opdrachten die ik de afgelopen jaren heb uitgevoerd.

 • Opdracht voor de Gemeente Waadhoeke (fusiegemeente van Franekeradeel, Menaam, Het Bildt en vier dorpen van Littenseradiel). Ontwikkelen en deels uitvoeren van de introductiecampagne voor de nieuwe gemeente. Waadhoeke werd zo binnen korte tijd bekend in de regio.
 • Opdracht voor de Gemeente Oldambt. Vormgeven communicatie voor nieuwe organisatie die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpt. Begeleiden werkgroep communicatie, communicatiestrategie, naamgevingstraject, opzet nieuwe communicatiemiddelen. Op 1 juli 2018 gaat de nieuwe organisatie live. Door mijn projectmanagement lever ik samen met externe partijen een rebranding op. 
 • Opdracht voor Provincie Groningen. Ontwerpen communicatie training op maat in 3 dagdelen met onder andere Factor-C, Creatief denken en LEGO® SERIOUS PLAY®. De deelnemers weten beter hoe ze communicatie kunnen inzetten op verschillende beleidsterreinen.
 • Opdracht voor Lifelines. Interim senior communicatie-adviseur werkzaamheden. Pers, ontwikkeling marketing/communicatiemateriaal, communicatiestrategie opstellen en verzorgen diverse workshops. 
 • Workshops volgens LEGO® SERIOUS PLAY®-methode voor diverse opdrachtgevers. Toe te passen bij de ontwikkeling van teams, organisaties, business en persoonlijke ontwikkeling.
 • Workshops Factor-C voor diverse opdrachtgevers: van alleen krachtenveldanalyse in één dagdeel tot alle 7 stappen (complete strategie) in meerdere bijeenkomsten.
 • Opdracht voor Sport Fryslân. Meewerken aan ontwikkeling van een sportlab. Faciliteren aan de hand van het Business Model Canvas. Daarbij gebruik ik technieken uit het creatief denken en visueel faciliteren. 
 • Opdracht voor Sport op Basisscholen (initiatief van De Friesland Zorgverzekeraar en Sport Fryslân). Boost geven aan social media en website. Begeleiding proces om te komen tot nieuwe website: van ontwerp tot oplevering. 
 • Opdracht voor het CIOS Heerenveen-Leeuwarden. Ontwikkelen communicatiestrategie aan de hand van het communicatieframe.

Visueel maken van to-do lijst 

Bij de nieuwe gemeente Waadhoeke visualiseer ik de to-do lijstjes, het communicatieframe en communicatieconcept.

 

Deze illustratie maakte Rob van Barneveld tijdens de proeverij Creativiteit in je bijeenkomst die ik verzorgde voor het CIOS. 

 

Brainwriting tijdens brainstormsessie om tot nieuw concept te komen

 

In gesprek over de klantreis 

Inzet LEGO® SERIOUS PLAY® voor klantreis geeft helder gedragen beeld

Visie verbeeld met groep

Procesbegeleider-creativiteitscoach-communicatiestrateeg-projectmanager-denkbegeleider