ComQi, energie voor communicatie en ideeën

ComQi is een buro voor creatieve communicatie. ComQi helpt bedrijven en organisaties om hun communicatie-impact te vergroten door de communicatiekracht (Qi) te versterken met het geven van advies, coaching en training. Kijk maar eens in de folder

Klanten

Gemeente Waadhoeke - Gemeente Oldambt - Lifelines - Sport Fryslân - Provinsje Fryslân - CIOS Heerenveen-Leeuwarden - Provincie Groningen - Gemeente Leeuwarden

Soort opdrachten

  • Opdracht voor de Gemeente Waadhoeke (fusiegemeente van Franekeradeel, Menaam, Het Bildt en vier dorpen van Littenseradiel). Ontwikkelen en deels uitvoeren van de introductiecampagne voor de nieuwe gemeente.
  • Opdracht voor de Gemeente Oldambt. Vormgeven communicatie voor nieuwe organisatie die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpt. Begeleiden werkgroep communicatie, communicatiestrategie, naamgevingstraject, opzet nieuwe communicatiemiddelen.
  • Opdracht voor Provincie Groningen. Ontwerpen communicatie training op maat in 3 dagdelen met onder andere Factor-C, Creatief denken en LEGO® SERIOUS PLAY®
  • Opdracht voor Lifelines. Interim senior communicatie-adviseur werkzaamheden. Pers, ontwikkeling marketing/communicatiemateriaal, communicatiestrategie opstellen en verzorgen diverse workshops.
  • Workshops volgens LEGO® SERIOUS PLAY®-methode voor diverse opdrachtgevers. Toe te passen bij de ontwikkeling van teams, organisaties, business en persoonlijke ontwikkeling.
  • Workshops Factor-C voor diverse opdrachtgevers: van alleen krachtenveldanalyse in één dagdeel tot alle 7 stappen (complete strategie) in meerdere bijeenkomsten.
  • Opdracht voor Sport Fryslân. Meewerken aan ontwikkeling van een sportlab. Faciliteren aan de hand van het Business Model Canvas. Daarbij gebruik ik technieken uit het creatief denken en visueel faciliteren. 
  • Opdracht voor Sport op Basisscholen (initiatief van De Friesland Zorgverzekeraar en Sport Fryslân). Boost geven aan social media en website. Begeleiding proces om te komen tot nieuwe website: van ontwerp tot oplevering. 
  • Opdracht voor het CIOS Heerenveen-Leeuwarden. Ontwikkelen communicatiestrategie aan de hand van het communicatieframe.

Visueel maken van to-do lijst 

Bij de nieuwe gemeente Waadhoeke visualiseer ik de to-do lijstjes, het communicatieframe en communicatieconcept.

 

Deze illustratie maakte Rob van Barneveld tijdens de proeverij Creativiteit in je bijeenkomst die ik verzorgde voor het CIOS. 

 

Brainwriting tijdens brainstormsessie om tot nieuw concept te komen

 

In gesprek over de klantreis 

Inzet LEGO® SERIOUS PLAY® voor klantreis geeft helder gedragen beeld

Visie verbeeld met groep

Procesbegeleider-creativiteitscoach-communicatiestrateeg-trainer-denkbegeleider